Hur kommer man igång med ett PIM?

Att komma igång med ett PIM-system behöver inte vara svårt men vi rekommenderar att man följer nedanstående steg för att implementera och konfigurera systemet enligt dina specifika behov. Här är en allmän översikt över processen:

 

 1. Identifiera affärsbehov och mål:

  Definiera varför du behöver ett PIM och vad du förväntar dig att uppnå med det. Det kan inkludera förbättrad produktinformation, ökad effektivitet i hanteringen av produktdata, snabbare lansering av produkter på marknaden och ökad kundnöjdhet.

 2. Utse en Projektledare och bilda ett team:

  Utse en projektledare som kommer att vara ansvarig för PIM-projektet. Bilda ett internt team som inkluderar representanter från olika avdelningar som påverkas av produktinformation, såsom marknadsföring, försäljning och IT. 

 3. Gör en grundlig analys av nuvarande produktinformation:

  Utvärdera den befintliga produktinformationen för att identifiera brister, inkonsekvenser och behov av standardisering. Detta steg är avgörande för att skapa en grundläggande förståelse för vilken typ av data som behöver hanteras.

 4. Välj en PIM-Lösning:

  Baserat på dina affärsbehov och analysen väljer du en PIM-lösning. Du kan överväga att konsultera med PIM-leverantörer, genomföra demoprover och diskutera dina krav för att hitta den bästa passande plattformen.

  Låt oss hjälpa er att hitta den bästa plattformen för just ert behov.

  Läs mer

   

 5. Planera implementationen:

  Skapa en detaljerad implementeringsplan som inkluderar tidslinjer, resurser och specifika uppgifter. Identifiera också eventuella integrationer som behövs med befintliga system.

  Vi på Geta har mångårig erfarenhet av PIM-projekt. Läs mer om vår anpassade process.

  Vår PIM-process

   

 6. Datamigrering och konfiguration:

  Migrera befintlig produktinformation till PIM-systemet och konfigurera systemet enligt dina behov. Detta kan inkludera att definiera dataattribut, skapa produktkategorier och konfigurera användarbehörigheter.

 7. Användarutbildning:

  Utbilda användarna om hur man använder PIM-systemet. Detta inkluderar att lära dem att lägga till och uppdatera produktinformation, använda sök- och filtreringsfunktioner och följa företagets PIM-processer.

 8. Testning:

  Genomför omfattande tester för att säkerställa att PIM-systemet fungerar som förväntat. Detta inkluderar tester av datakvalitet, användarupplevelse och integrationer.

 9. Lansering och mätning:

  Lansera PIM-systemet i produktionsmiljön. Fortsätt att övervaka och mäta systemets prestanda, och justera eventuella inställningar eller processer vid behov.

 10. Kontinuerlig förbättring:

  Efter implementeringen, fortsätt att övervaka och utvärdera PIM-systemets prestanda. Samla feedback från användarna och genomför regelbundna uppdateringar och förbättringar.

Genom att följa dessa steg och anpassa dem efter dina specifika behov kan du framgångsrikt komma igång med och dra nytta av ett PIM-system för att effektivt hantera din produktinformation.

 

Nedan hittar du mer information om PIM och fördelarna med att effektivisera och organisera produktinformationen

 

Läs mer om PIM Blogginlägg Kundcase 

Att komma igång med ett pim