Är ett PIM fortfarande ett bra val för vår komplexa produktdatahantering?