Vilka gemensamma egenskaper har företag som överväger att införa ett PIM-system?