Strategi

Kontakt oss

La en rådgiver hjelpe dere å se klart og tydelig hva som må gjøres når.

Enhver digital satsing og transformasjon bør være basert på innsikt og en tydelig strategi som bidrar til bedriftens forretningsmessige målsetninger. 

Gode planer for gjennomføring skapes ved å koble hvert enkelt del-initiativ til brukermål og KPI’er som igjen gjør at man får et godt rammeverk for oppfølging og gevinstuttak. 

Ofte vil nye realiteter kreve omstilling og man må analysere og ettergå prosesser, organisering og systemer.  Der det er behov for endringer vurderes dette nøye opp mot mulige kostnader og gevinster. Den digitale transformasjonen er i gang! 

Med Geta har du en erfaren samarbeidspartner til det strategiske arbeidet!

  • Vi lager digitale strategier fundamentert på innsikt og analyse
  • Vi oppretter målsetninger, veikart og KPI’er med bruk av etablert metodikk og rammeverk
  • Vi analyserer og rådgir, og utarbeider en moderne arkitektur og teknologisk plattform
  • Vi identifiser endringsbehov og bistår i digitaltransformasjonen rundt organisasjon og prosesser
  • Vi driver innovasjonsprosesser og digital forretningsutvikling med velprøvde prosesser

 

Finn ut mer om arbeidet vi har gjort her

Jeg vil vite mer!

Christian Dommarsnes

Sales Manager