Composable Commerce for B2B og B2C

Norce er en ledende aktør i Norden innen Programvare som tjeneste (SaaS) for handel og gir detaljister, merkevarer og B2B-kunder kraftige verktøy for vekst.

De tilbyr en samling moderne og fleksible moduler og komponenter som sammen utgjør Norce Commerce - en komponentbasert SaaS-plattform. Plattformen følger MACH-arkitekturprinsippene (Microserviced-based, API-first, Cloud-native and Headless) og muliggjør en modulær tilnærming til digital handel.

Geta og Norce

I Geta har vi omfattende og lang erfaring med implementering, vedlikehold og drift av fullverdige og komplekse e-handelsløsninger. Det teknologiske landskapet innen e-handel er svært bevegelig og når man ser det opp mot  stadig endrede kundereiser og nye måter å jobbe på er det viktig å ha fleksible og modulære løsninger som lar bedriften møte fremtidens utfordringer.

Norce-plattformen gir verktøyene som trengs for å bygge en moderne og fremtidsrettet handelsløsning - og med Geta som din løsningspartner kan du være sikker på at du får den nødvendige kompetansen som kreves for å lykkes med digital handel.

Finn ut mer!

Ta kontakt med oss på Geta for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å lykkes med Norce-plattformen.

Kontakt oss

Christian Dommarsnes

Christian Dommarsnes

Sales Manager