Med innovasjon, de rette menneskene og den rette teknologien, hjelper vi våre kunder med å skape fremtiden for handel.

 

Vi er Geta!

Geta er en totalleverandør innenfor digital handel. Vi lager nettbutikker og jobber med alle systemene rundt.

Våre løsninger gir kunden en optimal og konverterende kundereise.

Ved hjelp av strategisk rådgivning, riktig teknologi, analyse, datadrevet markedsføring og brukerfokusert design, bygger vi løsninger som skaper langsiktig verdi for våre kunder.

Vi er i dag i overkant av 100 netthandelseksperter ansatt i Geta. Med våre verdier LÆRE, YTE og DELE i bunn, får vi muligheten til å jobbe med flere av Norges største merkevarer, samt flere store internasjonale merkevarer.

Vår suksess er basert på at vi jobber med kontinuerlig kompetansebygging, samt gode rutiner for framdrift og kvalitetssikring i alle ledd av organisasjonen.

Vi gjør det rett og slett enkelt for våre kunder å lage gode nettbutikker fordi vi kan handel!