Organisasjon

Er din organisasjon rigget for netthandel?

En gjennomtenkt strategi og fantastisk teknologi kommer fort til kort hvis ikke organisasjonen er strukturert og moden for arbeidet som må gjøres.

Har man den nødvendige kompetansen i bedriften i dag for å lykkes med handel og netthandel? Hvilke tverrfaglige nøkkelpunkter må etableres? Hvordan kan man gjennomføre nødvendig endring på ledelsesnivå? Hvordan ser det optimale organisasjonskartet ut i fremtiden?

Alle organisasjoner har et ulikt utgangspunkt. Man vet hvor man vil, men utfordringen ligger i finne ut hvordan man kommer dit. Det er mange bestanddeler som må på plass. Valg av tekniske løsninger, systemer, integrasjoner, ressurser og organisering. Hva som skal gjøres når, om man skal benytte interne ressurser, innleide ressurser eller eksterne leverandører. Det er utviklere, systemeiere, e-commerce managers, markedsførere, designere, det er samspillet mellom fysiske og digitale kanaler.

Å etablere, drifte og videreutvikle en netthandelsorganisasjon er krevende og omfatter mange kompetanseområder. Det er dyrt å skulle ansette alle nøkkelposisjoner, man må finne en strategi for hvilke ressurser det er hensiktsmessig å ha internt - og hva man kan hente eksternt.

Hvordan kan vi bistå?

Vi har lang og bred erfaring med å hjelpe bedrifter i ulike faser av netthandel, enten det er å etablere nettbutikk for første gang, endre kurs på eksisterende løsning, eller videreutvikle og forbedre den løsningen man har. Vi kartlegger nåsituasjonen i din virksomhet og lager en plan for hvordan man best bør organisere seg for optimal drift av netthandelen.

Ved å sette våre netthandelseksperter sammen med ditt netthandelsteam sikrer vi full dekning på tvers av fagområder og komplementerer din interne organisasjon. Vi tilbyr alt fra fulltids innleie av e-commerce manager til tverrfaglige, tilpassede teams med rådgivere, UX’ere, utviklere, markedsførere, designere og analytikere.


Geta kan hjelpe deg med:

  • Etablering av strategier og planverk for en optimal digital organisasjon
  • Tilrettelegging og implementasjon av planverk og strategier, og bistand til å etablere den digitale avdelingen i bedriften
  • Endringsledelse - rådgiving og bistand til gjennomføring
  • Innleie av nøkkelpersonell
  • Onboarding og kompetanseoverføring til nye ansatte og organisasjonen som helhet

La oss ta en prat!

Finn ut mer om arbeidet vi har gjort her

Kontakt oss

Christian Dommarsnes

Christian Dommarsnes

Sales Manager