Organisation

En väl genomtänkt strategi och fantastisk teknik kommer snart till korta om organisationen inte är strukturerad och mogen för det arbete som behöver göras.

Har du den kompetens som krävs i företaget idag för att lyckas med handel och e-handel? Vilka tvärvetenskapliga nyckelpunkter behöver fastställas? Hur kan den nödvändiga förändringen genomföras på ledningsnivå? Hur ser den optimala organisationen ut i framtiden?

Alla organisationer har en unik utgångspunkt. Du vet vart du vill, men utmaningen ligger i att ta reda på hur du kommer dit. Det finns många delar som måste vara på plats. Val av tekniska lösningar, system, integrationer, men inte minst resurser och organisation.

 

Vad ska jag göra i vilken ordning? Ska jag ska använda interna resurser, anställa resurser eller anlita externa leverantörer?

 

Det finns utvecklare, systemägare, e-handelschefer, marknadsförare, designers att samordna mellan och förutom det så finns även samspelet mellan fysiska och digitala kanaler som är ett måste för att nå höga konverteringsgrader.

Att etablera, driva och vidareutveckla en e-handelsorganisation är krävande och omfattar många kompetensområden. Det är dyrt att behöva anställa alla nyckelpositioner, så du måste hitta en strategi för vilka resurser det är lämpligt att ha internt - och vad du kan få externt.

 

Hur kan vi hjälpa till?

Vi har lång och bred erfarenhet av att hjälpa företag i olika faser av online shopping, oavsett om det är att etablera en e-handel för första gången, ändra kursen för en befintlig lösning eller vidareutveckla och förbättra den lösning du har. Vi kartlägger den aktuella situationen i ditt företag och gör en plan för hur du bäst organiserar dig för optimal drift av din e-handel.

Genom att sätta våra e-handelsexperter tillsammans med ditt e-handelsteam säkerställer vi full täckning över olika discipliner och kompletterar din interna organisation. Vi erbjuder allt från heltidsanställning av e-handelschef till tvärvetenskapliga anpassade team med konsulter, UX-designers, utvecklare, marknadsförare och analytiker.

Organisation text

Kontakta oss

Christian Öman

Christian Öman

Sales Executive

Charlotte Tyldhed

Charlotte Tyldhed

Country Manager