Senab - space for big ideas

Senab er et selskap med lange tradisjoner, og de valgte Geta og Optimizely da de skulle etablere nettbutikk.

Senab kom raskt i gang med Geta Commerce Starter Kit

“Konsept og design tar vanligvis lang tid. Grunnen til at vi valgte Geta, var fordi de har en ferdig pakke, Geta Commerce for Optimizely. Man trenger ikke starte fra scratch, standard funksjoner som kunden forventer at er tilgjengelig i en nettbutikk ligger klar til å tilpasses med egne style guides. På denne måten sparer man både tid og penger ved oppstart”, sier Päivi Wahlqvist, Ecommerce and Marketing Manager i Senab.

Delivery

Optimizely

Senab er en av Nordens ledende leverandører av innredning for offentlige miljøer, med fokus på kontor, hotell, restaurant og butikk. Deres mål har fra start vært å styrke sine kunders varemerker gjennom innredning. Senab opererer i dag i Sverige, Norge og Kina.

Siden starten i 1975 har Senab vært med å drive utviklingen av det nordiske innredningsmarkedet, og i september 2020 tok de neste steg. Da lanserte de sin nye netthandelsløsning, og etablerte dermed ytterligere en kanal for å møte sine kunder, og hjelpe bedrifter, organisasjoner og privatpersoner å skape rom for store ideér.

Senab_web_product.jpg

Grundig prosess

Senab gikk grundig til verks da beslutningen om å starte netthandel var tatt. De hadde krav om en anerkjent CMS-plattform som fungerer godt på globalt nivå, og så etter en partner med godt renommé og lang erfaring. De vurderte nøye både ulike plattformer og partnere, og endte opp med Optimizely (tidligere Episerver) som plattform og Geta som partner for videre arbeid.

Senab_web_images.jpg

“Konsept og design tar vanligvis lang tid. Grunnen til at vi valgte Geta, var fordi de har en ferdig pakke, Geta Commerce Starter Kit. Man trenger ikke starte fra scratch, standard funksjoner som kunden forventer at er tilgjengelig i en nettbutikk ligger klar til å tilpasses med egne style guides. På denne måten sparer man både tid og penger ved oppstart”, sier Päivi Wahlqvist, Ecommerce and Marketing Manager i Senab.

For Senab har valget om å starte netthandel vært en del av en større strategisk endring for hele konsernet. De ønsket å i større grad tilgjengeliggjøre sine produkter ut i markedet ved å satse på en multikanalstrategi.

Senab_product_list.jpg

De har også etablert et sentrallager med et markedstilpasset sortiment som sikrer kortere leveransetid for kundene. Ved å tilgjengeliggjøre chat på nettbutikken, kan de også enklere hjelpe både netthandelskunder og kunder som handler gjennom andre kanaler.

En agil prosess

Senab har valgt en stegvis tilnærming til sin digitale satsning. De har fått hjelp av Geta til å sette opp løsningen, men også til å prioritere underveis i prosessen.

Senab_referanser.jpg

Päivi forteller: “Vi har våget å starte med en semimanuell løsning, som vi kan bygge på videre, etterhvert som sortimentet utvides, og våre prosesser utvikler seg. I dag håndteres og berikes produktdata i Optimizely, og så har vi enkelt mulighet til å koble på et PIM-system (product information management), når vi får behov for det. Vi har valgt å jobbe agilt, og tilpasse oss etter reisens gang. Det er mange beslutninger som må tas, og man må jobbe mye med hva som er “nice to have” og hva som er “need to have”. Med tett dialog med Geta var det mulig å revurdere og ta avgjørelser underveis”.


En digital reise

“Dette var helt nytt for selskapet. Man tror sterkt på digital handel, men ønsker å se resultater før man går all in. Vi har lært at man kan komme langt med å jobbe kreativt med de løsningene som Geta kan tilby, man trenger ikke bygge alt på nytt. Vi har også erfart at det er viktig å sette av tilstrekkelig interne ressurser, og å inkludere alle ansatte i prosessen. For oss har dette vært en lærerik prosess,” sier Päivi.

 

Kontakt oss

Christian Dommarsnes

Christian Dommarsnes

Sales Manager