We love to Triumph

Triumph International använder inriver PIM för att leverera en enhetlig varumärkesupplevelse. För att marknadsförings- och säljteamen ska kunna leverera bra produktinformation till kunderna använder de en världsomspännande, centralt styrd lösning.

Om projektet

Triumph International är en av världens ledande tillverkare av underkläder. Under varumärkena Triumph och Sloggi säljer företaget underkläder, nattkläder och badkläder via sina egna online- och offline-kanaler samt till ett antal leverantörer i cirka 120 länder världen över.

Leverans

inriver PIM

Utmaningen

Utmaningen i ett företag med många dotterbolag är ofta att hålla reda på var informationen distribueras vid rätt tidpunkt med hög effektivitet. Detta är inte en främmande fråga för ett företag med ett ökande antal produkter och försäljningskanaler, med ökad efterfrågan på olika funktioner, kampanjer, produktinformation, i olika former, storlekar, språk ... och så vidare.

 

Lösningen

Triumph valde inriver PIM som system för att möta detta informationsbehov. Systemet hjälper sälj- och marknadsföringsteam att hålla reda på informationsflödet och datakvaliteten, samtidigt som de kan producera mer innehåll på snabbare tid. Geta har en integrationsmotor som stöder import av fullständiga eller partiella datamängder. Data hämtas vid angivna tider för att säkerställa att data är helt synkroniserade i lösningen.

Eftersom nyckeln till framgång ligger i rätt information vid rätt tidpunkt var det viktigt att få kontinuerliga uppdateringar från flera källsystem på kundsidan. Geta har utvecklat en integrationsmotor som synkroniserar dessa olika källdata på ett säkert och kontrollerat sätt.

Dessutom förbättrades interaktionen med externa leverantörer genom att skapa ytterligare moduler i inriver PIM (Content Store och Syndication Apps). Dessa gör det möjligt för leverantörer att bidra med innehåll som är direkt länkat till befintlig produktinformation.

 

Triumph_Ipad.jpg

 

Triumph_Iphone_persp_flip.jpg

 

Resultatet

Efter den första implementeringsfasen har Triumph implementerat systemet på olika avdelningar och marknader. Sex månader efter lanseringen har användarbasen ökat till ett tresiffrigt antal användare. Triumph har en intern produktägare som hanterar ytterligare förbättringar och vidareutveckling mot Geta.

”Vi har lanserat steg för steg och har fått ett bra internt svar. Lagen uppskattar verkligen PIM: s värde och är motiverade att arbeta med det. " - Rasmus Stampe (Senior Digital Manager)

Vi på Geta är väldigt stolta över den leverans vi har gjort tillsammans med Triumph-teamet. Arbetet har pågått under en längre tid och teamet har motiverats att alltid hitta den bästa möjliga lösningen för företaget, och den goda atmosfären i projektet har bidragit till en öppen dialog vilket har inneburit att kunden haft realistiska förväntningarna och hållit projektet på rätt spår, både tidsmässigt och i förhållande till de estimat som gavs.

Några nördiga fakta om vad som har implementerats
Flera nya HTML-mallar för olika funktioner, t.ex. nedladdning av resurser, publicering av kanal till olika slutpunkter, inställning av separata hjälpavsnitt och liknande.
Användarvänlig loggning som visualiserar processer som körs i realtid.
Ladda ner dokument och produktinformation baserat på det schemalagda arbetsflödet i Inriver. (inklusive nedladdning av ett konfigurerbart Excel-format som också innehåller produktbilder).
Automatisk delning av produktdata och bilder till externa aktörer (motsvarar Dropbox).
Uppgiftsbaserad massaöverföring av dokument och produktinformation.
Publicering av data till olika utgångskanaler - med fullständiga eller partiella datamängder.


Alla bilder tillhör Triumph International.

Triumph_web.jpg

Kontakta oss

Christian Öman

Christian Öman

Sales Executive

Charlotte Tyldhed

Charlotte Tyldhed

Country Manager