PIM - Product Information Management

2014-08-13 17:00:00

"Innholdsspaghetti"

Mange kilder øker risikoen for feil og utdatert informasjon. Det er et mareritt å vedlikeholde det, og du har ingen validering på om du sitter med sist oppdaterte versjon av innholdet. I tillegg er det gjerne uklare roller internt på hvem som har ansvar for å oppdatere og sende hva og til hvem. Alt i alt blir det en veldig manuell og rotete prosess, som må gjentas hver gang det kommer endringer. Det sa Cynthia Rodgers Maigan, Director eCommerce Content Strategy hos Office Depot, på IRCE i juni. Men må det være slik?

Innholdsspaghetti

Løsningen heter PIM

Du har antageligvis allerede gjettet at svaret er nei. Et system for produktberikelse, et PIM system – eller product information management system – vil klare å samle alt innholdet rundt dine produkter på ett sted, og gjøre det mulig å vedlikeholde det kun på ett sted. Og samtidig kan du få muligheten til å sende hele eller deler av innholdet til de kanalene du måtte ønske å bruke de forskjellige delene i. Du kan på den måten være sikker på at kundene får en helhetlig opplevelse av din markedskommunikasjon. Det som møter dem i én kanal, er det samme som i den neste.

Penger spart

Maigan viste til amerikanske undersøkelser utført av AT Kearney og AMR Research at hele 30 % av kataloger inneholder feil. I gjennomsnitt tar det fire uker å introdusere nye varer på grunn av at kildene og kanalene er så mange. I snitt brukes det også 25 minutter per produkt for å vaske bort utdatert informasjon per år. Har du 10 000 produkter, kan du regne med å bruke rundt 4 000 timer, eller drøye to årsverk per år bare på å vaske informasjon uten å introdusere nye. Hvis du da ikke har et PIM system som automatiserer prosessen.

Tips for å velge PIM system

Jeg antar at du har bedre kontroll enn som så i din bedrift, men hvis du ikke allerede har et PIM system, eller vurderer å bytte ut det du har, så presenterte Maigan noen tips på hvordan du kan gå frem for å velge riktig PIM system for deg, og lykkes med implementeringen:

  • Definer dine egne pain points. Hvorfor tror du at du behøver et PIM system?
  • Gjør grundig research. Finn uavhengige kilder som kan fortelle deg om de forskjellige systemene.
  • Sett opp en detaljert anbudsforespørsel til tre til fem systemer, og skrell det ned. Har du valgt teknisk plattform, vurder partnerne opp mot hverandre. Be også om eksempeldata fra løsningen, slik at du kan sammenlikne disse opp mot dine behov.
  • Anerkjenn at implementering av et PIM system vil føre med seg et behov for organisatorisk endring. Ansatte vil få nye roller og du har mulighet til å sette opp nye rutiner. Vær i forkant, involver organisasjonen, og sørg for at partneren du velger kan hjelpe deg med dette.
  • Sikre forankring hos ressursene på tvers av organisasjonen og sett opp en dedikert prosjektgruppe både med interne og eksterne deltakere.

Målet er å få en sentralisert, konsistent produktinformasjon, som er lett å vedlikeholde og enkel å kommunisere ut på tvers av kanaler. Du sparer penger, og hvis du må sette opp en ROI analyse for sjefen, burde det enkelt la seg gjøre å analysere hva din bedrift bruker på å lete etter og oppdatere informasjon.

Vurderer du PIM?

PIM passer dog ikke for alle. Har du en liten produktportefølje, sjeldne oppdateringer eller gode rutiner på oppdateringer, eksempelvis, så bør du tenke deg grundig om før du investerer. Men igjen: sett opp dine behov, lag en ROI analyse, og se deretter hvilken løsning som eventuelt kan passe for deg.

Hvilke erfaringer har du med PIM – eller manglende PIM-løsning? Hvilke system i det norske markedet anbefaler dere? Kom gjerne med innspill  eller spørsmål.