Jeg behøver en nettbutikk. Hvor begynner jeg?

2014-02-24 06:31:00

Jeg har tidligere skrevet et blogginnlegg om 7 tips når du skal velge publiseringsløsning. Når jeg nå skriver et innlegg om ting du bør tenke på når du skal anskaffe en nettbutikkløsning, vil naturlig nok en del av elementene du bør tenke på gå igjen her, så tilgi meg for eventuelle repetisjoner. Det er dog ikke et likhetstegn mellom det å kjøpe CMS og nettbutikkløsning, da sistnevnte er vesentlig mer kompleks og oftest krever flere integrasjoner og endringer i adferd internt hos deg.

http://heltnormalt.no/wumo/2014/02/24

Ikke kjøp det første og "beste"; løft blikket og se helheten...

Generelt:

Mål

Uansett hva du skal gjøre, om det er å planlegge uken din, om det er å kjøpe nettbutikk eller noe imellom: Det første du må definere er målet. Skriv et utkast på hva strategien er for å nå målet: Hva skal dere med nettbutikken? Hva er ambisjonene dine? Hva fungerer og hva fungerer ikke i dagens løsning hvis du har en? Hvorfor vurderer du å bytte? Hva mangler du og hva har du lyst på mer av?

Kjør brainstorming og sett opp en ønskeliste! Ikke gå for detaljert til verks, siden mye vil avdekkes underveis i en slik prosess og en kan endre oppfatning av hva som er viktig. Skap et målbilde, ikke et perfekt definert mål, og så kjører du på. Noen sa en gang at venter du til du er klar, så er du for sent ute.

Velg ikke løsning ut av pris, men basert på behov.

Hva har du i dag? Det du har i dag kan være avgjørende. Har du et produktberikelsessystem (PIM)? Hva med lager og logistikksystem? Kassasystem, ERP, CRM osv? Vil det være behov for det i fremtiden? Tegn et bilde av hvordan verden ser ut i dag. Og ønsk deg et for i morgen. Men her kan det være en god idé å prate med eksperter.

Når du ser det totale bildet, da kan du vurdere pris og sammenlikne hva du får igjen for hver enkelt løsning. Igjen, tenk ikke oppstartspris, men vurder kostnadene over eksempelvis en treårsperiode.

Skalerbarhet

Velg en løsning som ikke bare matcher behovene per dags dato, men som matcher behovene frem i tid. Derfor er første punkt over viktig – du må vite hvor du skal. Hvor mange produkter har du i dag? Hvor mange produkter skal du ha i fremtiden? Hvor ofte skiftes produktporteføljen ut?

Inhouse vs outsourcing

Skal dere gjøre noe inhouse? Hva behøver dere hjelp til og til hvilken grad? Hva vil det kreve av dere internt. Er det realistisk?

Snakk med folk

Snakk med de du kjenner som har nettbutikk. Hva er deres erfaringer? Hva ville de gjort annerledes? Snakk med eksperter og snakk med leverandører. De har helt sikkert noen gode tips, og du får muligheten til å sammenlikne løsninger og en økt forståelse for hva nettopp DU og DIN nettbutikk behøver.

Krav til løsning:

Leverandøren

Gift deg ikke med et system eller en leverandør. Systemet bør derfor ha flere leverandører. På den måten sikrer dere at dere ikke behøver å bytte løsning selv om leverandøren går konkurs, velger bort nettbutikk som satsningsområde, eller dere rett og slett ikke trives med samarbeidet

Brukervennlighet

Er det enkelt for dere å bruke, øker sjansene for suksess. Be om å få se (og prøve) systemene. Må dere "hardcode" noe av innholdet, eksempelvis?

Roadmap

Be om en roadmap for videreutvikling, eventuelt hva som er gjort de siste årene. Er dette noe det satses på?

Kostnader

Sørg for å en komplett oversikt over kostnadene; ikke bare lisenser og implementering, men drift, vedlikehold, support, videreutvikling osv. Be om priskalkyler fordelt på tre år. Da får du mulighet til å sammenlikne bedre, siden noen opererer med høye kostnader innledningsvis og lavere senere, og omvendt.

Out of the box vs customization

Out of the box gir ofte en rask og prisgunstig oppstart, men tilpasningsmulighetene er gjerne begrensede og dyre.

Implementeringstid

Når må dere ha ny løsning på plass? Hva er kostnadene av en lang implementeringstid? Mange taper mange penger på å vente en «evighet» med å lansere. Jeg vil anbefale å komme raskt ut, måle resultatene, analysere og kjapt gjøre nødvendige endringer, så fortsette å måle effekten og gjøre justeringer til du har en fantastisk butikk!

Integrasjoner

En netthandelsløsning er sjelden en stand-alone applikasjon. Du må ofte integrere med mange andre systemer. Jeg har nevnt noen som kassasystemer, PIM og ERP med flere tidligere. Sørg for at det (relativt) enkelt lar seg gjøre å integrere mot tredjeparter, eksempelvis mot fraktleverandører. (Visste du at mange avbryter kjøp fordi de ikke forstod leveringsbetingelsene? Mer om det i et annet innlegg.)

Så hvilket e-handelssystem bør jeg velge?

Godt spørsmål. Det er en jungel der ute og de fleste mener at de er best. Igjen - det avhenger av dine behov.

Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg opplever EPiServer som bra, men kanskje "enterprise" kunder, det vil si de litt større casene har større behov for EPiServer. Men hva er stort? Det avhenger av mye, men i summen inngår antall produkter, antall transaksjoner, lokasjoner, returordninger, lager og logistikk, m.m. Er du et lite selskap er det ikke dermed sagt at du behøver en liten løsning.

Vi møter systemer som Magento, en open source løsning. Denne har ikke eget CMS, men integreres så vidt jeg skjønner godt mot eksempelvis eZ.

Andre du kan se på inkluderer IBM Websphere (kjenner ikke så godt til denne, men enkelte sier den er litt tung-rodd, og passer nok best for de aller største?), Hybris, Litium (minner litt om EPiServer i produkt og modell, bør ikke forveksles med amerikanske Lithium), m.fl.

Gartner har selvfølgelig en Magic Quadrant for e-handelssystemer også, og noen av løsningene jeg omtaler her blir nevnt også der, for de som er interessert i å gå litt i dybden.

Det finner andre, mindre løsninger som er mer out-of-the box, eksempelvis Shopify og Wordpress e-Commerce. Disse passer nok best for oppstarter og mindre bedrifter - men korriger meg gjerne dersom jeg tar feil. Eksempler mottas med stor interesse!

Konkrete behov som personalisering, kampanjer, brukergrupper, PIM-system, kassasystem osv. har jeg ikke tatt hensyn til her. Slike ting bør vurderes individuelt, men for all del: Spør potensielle partnere om hva de tenker og har erfart! Which brings me to:

Valg av partner

Langsiktighet

Det er dyrt å bytte partner. Be om relevante referanser. Se på hvor lenge de har jobbet med de forskjellige kundene sine.

Men husk; ikke gift deg med partneren. Selv om noen har jobbet lenge med kundene sine, så er det ikke dermed sagt at kundene er fornøyde. Jeg har snakket med flere enn ett selskap som føler de ikke kan bytte fordi det vil bli for dyrt å bytte hele systemet.

Kravspekk og funksjonalitet

Lag en god kravspesifikasjon. Det gjør det enklere for partnerne å vise hva de er gode til, og om de har innspill på forbedringer også i tidlige faser.

Prioriter og vekt funksjonalitet. Hva er need to have og hva er nice to have?

Får du alt av partneren?

Hva kan partner levere og hva kan de ikke levere på? Sitter du igjen med en halvferdig løsning, eller må du involvere flere aktører? Igjen, en nettbutikk er ikke en stand-alone funksjon. Den må integreres i adferd og systemer.

Når du har valgt løsning og partner

I selve utviklingsfasen, når du kommer så langt, er det viktig at du er tett på leverandøren. Spør, fortell, be om å bli utfordret og utfordre leverandøren. Da får dere best resultat!


Husk - dette er kanskje som å banne i kirka for meg, men – ingen trekker frem løsningen når de påpeker suksesskriterier på en nettbutikk – men det er som oftest den som får skylden når den ikke fungerer. Det er derfor det er utrolig viktig å velge en god partner som løfter dere opp, og et system som er "godt nok"...

Så kom i gang!