Kundereisen

C o n f e r e n c e s , C u s t o m e r S e r v i c e , T r e n d s a n d s t r a t e g i e s
3/25/2014 2:25:00 AM

Presentasjonen til Eirik tok for seg 10 tips («ting å tenke på») om du ønsker å innføre kundreisen som et strategisk verktøy i din organisasjon. Se hele presentasjonen her: 


Les mer om  dette nyttige verktøyet, og Eiriks presentasjon av et par av de 10 tipsene her: http://www.kobra.as/kundereisen-som-strategisk-verktoy/#sthash.EYeJ6xk5.dpuf

Eirik V Johnsen